Knižnica Juraja Fándlyho

Ozdoba pešej zóny v Trnave.

Hrad Dobrá Voda

Zrúcanina z 13. storočia v severovýchodnej časti Malých Karpát.

Čierna skala

Nezabudnuteľný výhľad na Malé Karpaty a Poddunajskú nížinu.