Lesopotulky: K prameňu Trnávky

V miestach, kde pramení Trnávka, objavíme voľne žijúce riečne kôrovce.

Galéria Jána Koniarka

Jedna z najlepších regionálnych galérii na Slovensku so silným medzinárodným renomé.

Západoslovenské múzeum

Špecializuje sa na knižnú kultúru, ale zaoberá sa aj výzdobou, dejinami, funkciou a akustikou zvonov.