Jarné Lesopotulky: Majdánskym chotárom

Spoznáme históriou územia s odkazom na éru Pállfyovcov.

Tento zážitok už skončil

Termín:
začiatok 25.05.2024 09:45
koniec 25.05.2024 15:00

Turistický okruh, na ktorý sa vydáme v sobotu 25. mája o 10.00 h, sa začína na Pállfyho námestí (48.466614, 17.402615) v časti Majdánske v obci Horné Orešany.

Čas stretnutia je o 9.45 h.

Podujatie je z technických príčin zrušené.

Zážitkový výlet Majdánskym chotárom je zameraný na život lesa. Našim sprievodcom bude skúsený lesný pedagóg.

Turistický okruh, na ktorý sa vydáme v sobotu 25. mája o 10.00 h, sa začína na Pállfyho námestí (48.466614, 17.402615) v časti Majdánske v obci Horné Orešany. Čas stretnutia je o 9.45 h. Spoznáme históriou územia s odkazom na éru Pállfyovcov, prejdeme sa pučiacim dubovým lesom, navštívime málo známe lokality lesných porastov.

Odborník nám porozpráva o fungovaní lesov, spôsoboch hospodárenia, monokultúrach porastoch, lesníckej prevádzke i o kategóriách lesov. Naučí nás orientovať sa v prírode pomocou kompasu. Ak budeme mať šťastie, budeme môcť pozorovať divú zver.

Okruh s prevýšením 300 m meria 8,2 km. Predpokladaný čas potrebný na jeho absolvovanie je 4 až 5 hodín.

Cena: 12 eur
Základný lístok platí pre všetky vekové kategórie. Zážitkové turistiky sú vhodné pre deti od 8 rokov. 

Účastníci organizovaných prehliadok sú si vedomí, že turistika je aktívny šport a jeho vykonávanie je spojené s fyzickou námahou.  

Organizované prehliadky sú aktivity, ktoré sú realizované v kolektíve ľudí, preto si vyžadujú primeranú fyzickú a psychickú dispozíciu, schopnosť prispôsobiť sa a byť súčinný. Osobám so zdravotnými a telesnými obmedzeniami sa neodporúča zúčastniť sa tejto organizovanej aktivity.  

KORC Trnavský kraj má záujem, aby organizované prehliadky prebiehali v priateľskej atmosfére, účastníci mali pozitívny prístup k aktívnej turistike a rešpektovali výklad sprevádzajúceho. 

Sprevádzajúci/organizátor má právo bez nároku na náhradu vylúčiť z organizovanej prehliadky osoby narúšajúce priebeh prehliadky, príp. iné osoby, a to v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami KOCR Trnavský kraj.  

KOCR Trnavský kraj nenesie žiadnu zodpovednosť za ujmu na zdraví účastníkov prehliadky a iných škodách vzniknutých na trase prehliadok bez zavinenia KOCR Trnavský kraj. 

1. Pállfyho námestie, Majdánske – začiatok trasy 

2. História územia s prepojením na Pállfyovskú éru 

3. Znárodnenie a štátne obhospodarovanie lesov 

4. Rôznovekosť lesných porastov, kategórie lesov a špecifiká výchovy lesa 

5. Mapa porastov a spôsoby hospodárenia 

6. Odvozné miesto – drevo ako produkt lesa 

7. Otázka PBHL – prírode blízke obhospodarovanie lesa 

8. Jágerka – výroba drevného uhlia  

9. Husí stok – význam vody, kolobeh vody v lese, biotický škodcovia lesa 

10. Olšovský mlyn – história Huncokárov 

11. Príchod k Pállfyho námestiu 

Cena: 12 eur

Základný lístok platí pre všetky vekové kategórie. Zážitkové turistiky sú vhodné pre deti od 8 rokov.

V prípade problémov s online nákupom lístkov vám radi pomôžeme prostredníctvom e-mailovej adresy petra.hencelova@krajzazitkov.sk alebo telefonicky +421 948 989 012.

Na tento nenáročný výlet nepotrebujete špeciálne vybavenie, zabaľte si hlavne dobrú náladu.

Tento zážitok je zaradený do kampane
Podobné zážitky
Jarné Lesopotulky: K prameňu Trnávky
Jarné Lesopotulky: Kráľovstvo dolomitov I.
Jarné Lesopotulky: Kráľovstvo dolomitov II.
Jarné Lesopotulky: Kuchynsko-orešanským krasom
Jarné Lesopotulky: Okruh pri Váhu
Jarné Lesopotulky: Raky v Malých Karpatoch
Jarné Lesopotulky: Šaštínske duny
Regióny
Región Trnava
Ďalšie zaujímavosti
Kraj prírodných unikátov