Jarné Lesopotulky: Majdánskym chotárom

Spoznáme históriou územia s odkazom na éru Pállfyovcov.

Pripravujeme pre vás

Termín:
začiatok 25.05.2024 09:45
koniec 25.05.2024 15:00

Turistický okruh, na ktorý sa vydáme v sobotu 25. mája o 10.00 h, sa začína na Pállfyho námestí (48.466614, 17.402615) v časti Majdánske v obci Horné Orešany.

Čas stretnutia je o 9.45 h.

Zážitkový výlet Majdánskym chotárom je zameraný na život lesa. Našim sprievodcom bude skúsený lesný pedagóg.

Turistický okruh, na ktorý sa vydáme v sobotu 25. mája o 10.00 h, sa začína na Pállfyho námestí (48.466614, 17.402615) v časti Majdánske v obci Horné Orešany. Čas stretnutia je o 9.45 h. Spoznáme históriou územia s odkazom na éru Pállfyovcov, prejdeme sa pučiacim dubovým lesom, navštívime málo známe lokality lesných porastov.

Odborník nám porozpráva o fungovaní lesov, spôsoboch hospodárenia, monokultúrach porastoch, lesníckej prevádzke i o kategóriách lesov. Naučí nás orientovať sa v prírode pomocou kompasu. Ak budeme mať šťastie, budeme môcť pozorovať divú zver.

Okruh s prevýšením 300 m meria 8,2 km. Predpokladaný čas potrebný na jeho absolvovanie je 4 až 5 hodín.

Vstupenky sú v predaji online: rezervacie.krajzazitkov.sk

Cena: 12 eur
Základný lístok platí pre všetky vekové kategórie. Zážitkové turistiky sú vhodné pre deti od 8 rokov. 

Účastníci organizovaných prehliadok sú si vedomí, že turistika je aktívny šport a jeho vykonávanie je spojené s fyzickou námahou.  

Organizované prehliadky sú aktivity, ktoré sú realizované v kolektíve ľudí, preto si vyžadujú primeranú fyzickú a psychickú dispozíciu, schopnosť prispôsobiť sa a byť súčinný. Osobám so zdravotnými a telesnými obmedzeniami sa neodporúča zúčastniť sa tejto organizovanej aktivity.  

KORC Trnavský kraj má záujem, aby organizované prehliadky prebiehali v priateľskej atmosfére, účastníci mali pozitívny prístup k aktívnej turistike a rešpektovali výklad sprevádzajúceho. 

Sprevádzajúci/organizátor má právo bez nároku na náhradu vylúčiť z organizovanej prehliadky osoby narúšajúce priebeh prehliadky, príp. iné osoby, a to v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami KOCR Trnavský kraj.  

KOCR Trnavský kraj nenesie žiadnu zodpovednosť za ujmu na zdraví účastníkov prehliadky a iných škodách vzniknutých na trase prehliadok bez zavinenia KOCR Trnavský kraj. 

1. Pállfyho námestie, Majdánske – začiatok trasy 

2. História územia s prepojením na Pállfyovskú éru 

3. Znárodnenie a štátne obhospodarovanie lesov 

4. Rôznovekosť lesných porastov, kategórie lesov a špecifiká výchovy lesa 

5. Mapa porastov a spôsoby hospodárenia 

6. Odvozné miesto – drevo ako produkt lesa 

7. Otázka PBHL – prírode blízke obhospodarovanie lesa 

8. Jágerka – výroba drevného uhlia  

9. Husí stok – význam vody, kolobeh vody v lese, biotický škodcovia lesa 

10. Olšovský mlyn – história Huncokárov 

11. Príchod k Pállfyho námestiu 

Cena: 12 eur

Základný lístok platí pre všetky vekové kategórie. Zážitkové turistiky sú vhodné pre deti od 8 rokov.

V prípade problémov s online nákupom lístkov vám radi pomôžeme prostredníctvom e-mailovej adresy petra.hencelova@krajzazitkov.sk alebo telefonicky +421 948 989 012.

Na tento nenáročný výlet nepotrebujete špeciálne vybavenie, zabaľte si hlavne dobrú náladu.

Tento zážitok je zaradený do kampane
Podobné zážitky
Regióny
Región Trnava
Ďalšie zaujímavosti
Kraj prírodných unikátov