Lesopotulky: Obrázkovou horou

Spoznáme život lesa, ktorý je zložitým spoločenstvom rozmanitých organizmov.

Tento zážitok už skončil

Termín:
začiatok 13.05.2023 09:45
koniec 13.05.2023 14:30

Účastníci sa stretnú na parkovisku pri bufete Havran (hranica Trnavského a Nitrianskeho kraja).

Kvôli obmedzenému počtu (max. 15 osôb na jednu prehliadku) je nutné si vstupenku zakúpiť vopred kliknutím na termín a dokončením rezervácie. Kúpa lístka na mieste nebude možná.

Zážitkový výlet Obrázkovou horou bude venovaný významu lesov pre prírodu i človeka. Turistickým okruhom nás prevedie skúsený lesný pedagóg. Bude hovoriť o živote lesa aj o jeho zložitej štruktúre. Dozviete sa, že les je spoločenstvom rozmanitých organizmov (stromov, bylín, húb, živočíchov), ktoré žijú vo vzájomných vzťahoch.

Výlet sa uskutoční v sobotu 13. mája. Začiatok je o 10.00 h, účastníci sa stretnú o 9.45 h na parkovisku Havran (horský prechod na ceste medzi Piešťanmi – Topoľčanmi, 48.565605, 17.877001).

Jar v Považskom Inovci je zelená a voňavá. Pozývame vás vychutnať si ju počas výletu, ktorý sa začína na parkovisku pri horskom priechode Havran. Súčasťou tejto nenáročnej vychádzky bude viacero zastavení. Oboznámite sa s históriou rodu Zedtwitzovcov, s lesníckymi a turistickými mapami, prevedieme vás históriou obhospodarovania lesov a spôsobmi využitia drevnej hmoty. Reč bude o druhoch ťažby, ale aj o kategóriách lesov a spôsoboch hospodárenia. Náš sprievodca vás zavedie k travertínovému jazierku.

Okruh s prevýšením 350 m meria 5,9 km. Predpokladaný čas potrebný na jeho absolvovanie je 4,5 hodiny.

 

1. Havran (parkovisko) – začiatok trasy

2. Geografické členenie územia, história územia s prepojením na rod Zedtwitz

3. História obhospodarovania lesov na území dnešného Slovenska

4. Význam skladov dreva, odvozná sieť, doprava dreva

5. Druhy ťažby s dôrazom pri obnovnej ťažbe na zakladanie následného porastu prirodzeným zmladením

6. Výchovná úmyselná ťažby, význam a spôsob vykonania zásahu, oboznámenie sa s lesníckymi a turistickými mapami

7. Spôsoby využitia drevnej hmoty, výchovný zásah v mladých lesných porastoch

8. Ťažba rozpracovaného porastu – ukážka fáz obnovy s nastupujúcim prirodzeným zmladením

9. Pri obrázku – prameň, mimoprodukčné funkcie lesa

10. Travertínové jazierko

11. Príchod k parkovisku Havran

Cena: 12 eur

Základný lístok platí pre všetky vekové kategórie. Zážitkové turistiky sú vhodné pre deti od 8 rokov.

V prípade problémov s online nákupom lístkov vám radi pomôžeme prostredníctvom e-mailovej adresy petra.hencelova@krajzazitkov.sk alebo telefonicky +421 948 989 012.

Na tento nenáročný výlet nepotrebujete špeciálne vybavenie, zabaľte si hlavne dobrú náladu. 

Máte záujem o vstupenky?
Mapa s podrobnosťami
Tento zážitok je zaradený do kampane
Podobné zážitky
Regióny
Rezort Piešťany
Blízke lokality
Ďalšie zaujímavosti
Kraj prírodných unikátov