Jarné Lesopotulky: Okruh pri Váhu

Spoznávanie riečnej nivy bude spojené s pozorovaním vtáctva.

Pripravujeme pre vás

Termín:
začiatok 11.05.2024 08:45
koniec 11.05.2024 12:00

Stretneme sa v sobotu 11. mája o 8.45 h pri štrkoviskách (48.39525, 17.76985) neďaleko obce Horné Zelenice.

Začiatok výletu je o 9.00 h.

Spoznajte so zoológom okolie štrkovísk neďaleko obce Horné Zelenice. Tento zážitkový turistický výlet je zameraný na živú prírodu a pozorovanie divokého vtáctva. Zoberieme vás k brehom Váhu, kde vám bude zoológ rozprávať o prírodných procesoch v riečnej nive.

Zážitkový okruh pozostáva z viacerých zastavení, na ktorých sa dozvieme o biotopoch lužného lesa a stojatej vody. Stretneme sa v sobotu 11. mája o 8.45 h pri štrkoviskách (48.39525, 17.76985) neďaleko obce Horné Zelenice, začiatok výletu je o 9.00 h. Na trase môžeme spozorovať viaceré druhy vodného hmyzu, ale aj skokana rapotavého, užovku obojkovú, prípadne aj iné druhy, o ktorých živote vám zoológ rád porozpráva.

Najväčším zážitkom však bude pozorovanie vodného vtáctva, ďalekohľady budú k dispozícii. Pri troche šťastia uvidíme potápky, kačice, labute, volavky, čajky, rybáriky alebo čoríky, kormorány či lysky. Určite nájdeme aj pobytové znaky bobra, ohryzené stromy sú totiž vidno už z diaľky. Keďže divoké vtáctvo je najaktívnejšie zrána, odporúča sa začať s pozorovaním čo najskôr. Tento výlet je jedinečný práve pozorovaním vtáctva.

Okruh meria 2,5 km, na jeho absolvovanie sú potrebné 2 až 3 hodiny.

Vstupenky sú v predaji online: rezervacie.krajzazitkov.sk

Cena: 12 eur
Základný lístok platí pre všetky vekové kategórie. Zážitkové turistiky sú vhodné pre deti od 8 rokov. 

Účastníci organizovaných prehliadok sú si vedomí, že turistika je aktívny šport a jeho vykonávanie je spojené s fyzickou námahou.  

Organizované prehliadky sú aktivity, ktoré sú realizované v kolektíve ľudí, preto si vyžadujú primeranú fyzickú a psychickú dispozíciu, schopnosť prispôsobiť sa a byť súčinný. Osobám so zdravotnými a telesnými obmedzeniami sa neodporúča zúčastniť sa tejto organizovanej aktivity.  

KORC Trnavský kraj má záujem, aby organizované prehliadky prebiehali v priateľskej atmosfére, účastníci mali pozitívny prístup k aktívnej turistike a rešpektovali výklad sprevádzajúceho. 

Sprevádzajúci/organizátor má právo bez nároku na náhradu vylúčiť z organizovanej prehliadky osoby narúšajúce priebeh prehliadky, príp. iné osoby, a to v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami KOCR Trnavský kraj.  

KOCR Trnavský kraj nenesie žiadnu zodpovednosť za ujmu na zdraví účastníkov prehliadky a iných škodách vzniknutých na trase prehliadok bez zavinenia KOCR Trnavský kraj. 

1. Štrkoviská Horné Zelenice – začiatok trasy

2. Rieka Váh, prírodné procesy v riečnej nive

3. Biotop – lužný les

4. Biotop – stojaté vody

5. Praktická ukážka živočíchov a rastlín s dôrazom na vodné druhy a s výkladom o ich živote

6. Pozorovanie a určovanie vtáctva s dôrazom na vodné druhy a s výkladom o ich živote

7. Bobor – spôsob života, história výskytu na Slovensku

Cena: 12 eur

Základný lístok platí pre všetky vekové kategórie. Zážitkové turistiky sú vhodné pre deti od 8 rokov.

V prípade problémov s online nákupom lístkov vám radi pomôžeme prostredníctvom e-mailovej adresy petra.hencelova@krajzazitkov.sk alebo telefonicky +421 948 989 012.

Na tento nenáročný výlet nepotrebujete špeciálne vybavenie, zabaľte si hlavne dobrú náladu. 

Tento zážitok je zaradený do kampane
Podobné zážitky
Regióny
Región Trnava
Blízke lokality
Ďalšie zaujímavosti
Kraj prírodných unikátov