Jarné Lesopotulky: Šaštínske duny

Nenechajte si ujsť vôňu borovicových lesov, ktoré sa striedajú s pieskovými dunami.

Pripravujeme pre vás

Termín:
začiatok 11.05.2024 09:45
koniec 11.05.2024 14:00

Začiatok výletu, ktorý sa uskutoční 11. mája,  je na parkovisku v rekreačnej oblasti Gazárka, Šaštín-Stráže (48.632189, 17.139083).

Čas stretnutia je 9:45 h, vychádzka sa začne o 10:00 h.

Tento výlet je zameraný na život lesa – jeho zakladanie, starostlivosť, ochranu či obhospodarovanie. Turistickým okruhom nás prevedie skúsený lesný pedagóg.

Začiatok výletu, ktorý sa uskutoční 11. mája,  je na parkovisku v rekreačnej oblasti Gazárka, Šaštín-Stráže (48.632189, 17.139083). Čas stretnutia je 9:45 h, vychádzka sa začne o 10:00 h.

Spoznáme geomorfológiu územia a históriou vývoja lesov na Záhorí. Z odborného výkladu získame zaujímavé poznatky o kategóriách lesov, spôsoboch hospodárenia, zásahoch do lesných porastov a mnoho ďalšieho.

Nenechajte si ujsť vôňu borovicových lesov, ktoré sa striedajú s pieskovými dunami v málo známych lokalitách. Spolu navštívime aj jedinečný chránený areál Jubilejný les, ktorý bol za chránenú oblasť vyhlásený hlavne kvôli svojej historickej a dendrologickej hodnote.

Okruh meria 9,3 km, na jeho absolvovanie sú potrebné 4 hodiny. Trasa je rovinatá a chodníky piesčité. Celkové prevýšenie na trase je približne 40 m.

Vstupenky sú v predaji online: rezervacie.krajzazitkov.sk

Cena: 12 eur
Základný lístok platí pre všetky vekové kategórie. Zážitkové turistiky sú vhodné pre deti od 8 rokov. 

 

Účastníci organizovaných prehliadok sú si vedomí, že turistika je aktívny šport a jeho vykonávanie je spojené s fyzickou námahou.

Organizované prehliadky sú aktivity, ktoré sú realizované v kolektíve ľudí, preto si vyžadujú primeranú fyzickú a psychickú dispozíciu, schopnosť prispôsobiť sa a byť súčinný. Osobám so zdravotnými a telesnými obmedzeniami sa neodporúča zúčastniť sa tejto organizovanej aktivity.

KORC Trnavský kraj má záujem, aby organizované prehliadky prebiehali v priateľskej atmosfére, účastníci mali pozitívny prístup k aktívnej turistike a rešpektovali výklad sprevádzajúceho.

Sprevádzajúci/organizátor má právo bez nároku na náhradu vylúčiť z organizovanej prehliadky osoby narúšajúce priebeh prehliadky, príp. iné osoby, a to v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami KOCR Trnavský kraj.

KOCR Trnavský kraj nenesie žiadnu zodpovednosť za ujmu na zdraví účastníkov prehliadky a iných škodách vzniknutých na trase prehliadok bez zavinenia KOCR Trnavský kraj.

 

1. Parkovisko Gazárka, rekreačné stredisko Gazárka – začiatok trasy  

2. História vývoja lesov na Záhorí, geomorfológia územia, pôdne a hydrologické pomery 

3. Kategórie lesov a ich obhospodarovanie 

4. Výchovné zásahy lesných porastov 

5. Druhová a veková charakteristika porastov 

6. Biotický a abiotický škodcovia lesa a ochrana lesa  

7. Zakladanie lesa, príprava pôdy, starostlivosť o mladé porasty 

8. Kaplnka Panny Márie 

9. Údržba ciest ťažba dreva a odvoz 

10. Chránený areál Jubilejný les 

11. Príchod k parkovisku Gazárka 

Cena: 12 eur

Základný lístok platí pre všetky vekové kategórie. Zážitkové turistiky sú vhodné pre deti od 8 rokov.

V prípade problémov s online nákupom lístkov vám radi pomôžeme prostredníctvom e-mailovej adresy petra.hencelova@krajzazitkov.sk alebo telefonicky +421 948 989 012.

Na tento nenáročný výlet nepotrebujete špeciálne vybavenie, zabaľte si hlavne dobrú náladu.

Tento zážitok je zaradený do kampane
Podobné zážitky
Regióny
Región Záhorie
Blízke lokality
Ďalšie zaujímavosti
Kraj prírodných unikátov