Vlastivedné múzeum v Hlohovci

Navštívte priestory bývalého františkánskeho kláštora.
Mapa regiónu
Rezort Piešťany
Ďalšie zaujímavosti
Kraj histórie
Blízke zážitky
Výletný vlak Erdődy s parnou lokomotívou do Hlohovca
Výletný vlak Erdődy do Hlohovca