Hlohovský zámok

Trojpodlažná stavba v barokovo-klasicistickom slohu.
Mapa regiónu
Rezort Piešťany
Ďalšie zaujímavosti
Kraj histórie
Blízke zážitky
Výletný vlak Erdődy do Hlohovca