Amadeovský kaštieľ

Dobrý príklad pamiatkovej obnovy.
Mapa regiónu
Žitný ostrov – Csallóköz
Ďalšie zaujímavosti
Kraj histórie

No results found.