Vodné dielo Gabčíkovo

Vzdúvadlá a elektráreň na Dunaji

x Dostihy

Kultúrny zážitok a tipovacie napätie v areáli x-Bionic.