Vodný mlyn v Dunajskom Klátove a mlynárska vzácnosť v Jahodnej

Picture of Michal
Michal

Na Malom Dunaji v oblasti Žitného ostrova sa nachádza viacero vodných mlynov, ktoré sa vďaka svojej histórii stali obľúbenými zastávkami návštevníkov z celého Slovenska. V obci Dunajský Klátov v okrese Dunajská Streda sa na brehu Klátovského ramena Malého Dunaja nachádza malebný vodný mlyn rodiny Cséfalvayových, typický príklad spodkového mlyna.

Zasadený do nádherného prírodného prostredia je v súčasnosti mlyn štátom chránenou technickou pamiatkou a okolie mlyna národnou prírodnou rezerváciou. V rokoch 1920-1922 ho postavil Ján Cséfalvay ako dvojpodlažnú murovanú ľudovú stavbu so sedlovou strechou. Posledným súkromným vlastníkom bol Michal Cséfalvay, vnuk starého otca Jána.

Naposledy mleli v mlyne v roku 1942. Po druhej svetovej vojne v mlyne šrotovali pre miestne roľnícke družstvo. Postavením nového mostu v 50. rokoch bola voda odvedená od vodného kolesa a niet divu, že bolo úplne zruinované. V roku 1986 bol od rodiny Cséfalvayových odkúpený štátom, aby v ňom hneď nasledujúci rok, po stavebno-technickej rekonštrukcii, zriadili stálu expozíciu vodného mlynárstva, ktorá je vysunutou pobočkou Žitnoostrovného múzea v Dunajskej Strede. Pre verejnosť bol mlyn sprístupnený 21. augusta 1987.

Vodný mlyn v Dunajskom Klátove

V roku 2016 sa realizovala komplexná obnova budovy mlyna, zrekonštruovaný bol interiér aj exteriér a budova dostala novú strechu. Obnovilo sa mlynské koleso, jeho oporná časť a k nemu patriace ozubené koleso. Taktiež boli spevnené brehy, vybudovala sa nová ohrada, prebehla komplexná úprava okolitého terénu. Na druhom brehu Klátovského ramena bolo vybudované mólo s vyhliadkou. Pre verejnosť bol mlyn znovu otvorený 7. mája 2016.

Návšteva Dunajského Klátova je zážitkom nielen pre milovníkov historických zaujímavostí či technických pamiatok, ale aj prírody. Klátovské rameno, na ktorom leží mlyn, je totiž vzácne územie s množstvom chránených rastlinných a živočíšnych druhov vyhlásené i za národnú prírodnú rezerváciu. Jeho estetickú hodnotu v lete znásobujú krásne rozkvitnuté lekná.

Mlynárska vzácnosť v Jahodnej

Hlavnú zložku ľudskej výživy tvorilo v minulosti obilie a obilné produkty, ktoré sa spracovávali mletím v mlynoch. Najčastejší typ mlynu, ktorý ľuďom v minulosti uľahčoval spracovávanie obilia, bol vodný mlyn. Obec Jahodná bola kedysi známa najmä svojim mlynárstvom. Bolo tu vybudovaných až 11 mlynov, no do dnešných čias sa zachoval len jediný.

Tento kolový mlyn bol renovovaný z pôvodného lodného na pobrežný kolový a vyhlásený za technickú pamiatku ľudového mlynárstva, pretože podobné pamiatky sú dnes veľkou vzácnosťou v národnom meradle. V minulosti ho spravovali múzeá v Galante a Dunajskej Strede. Nakoľko však nemali peniaze na jeho údržbu, museli ho predať.

Dnes je vo vlastníctve Západoslovenských energetických závodov, ktoré ho v roku 1999 zrekonštruovali. Vzácny mlyn vďaka svojej očarujúcej kráse, unikátnosti a malebnej okolitej prírode priťahuje pozornosť slovenských a zahraničných turistov. V súčasnosti je však ohradený a nie je prístupný verejnosti. Pozrieť si ho však môžete zvonku, ak k nemu priplávate na člne pri populárnom splavovaní vodného toku Malého Dunaja, alebo ako ja budete obďaleč obdivovať jeho exteriér z druhej strany.

Text a foto: Michal Hertlík

Realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy SR

Súvisiace regióny
Žitný ostrov – Csallóköz
Súvisiace lokality

Ďalšie články v blogu