Žltý kaštieľ

Zaujímavé múzeum a výstavné priestory.
Mapa regiónu
Žitný ostrov – Csallóköz
Ďalšie zaujímavosti
Kraj kultúry
Blízke zážitky