Vodný mlyn Tomášikovo

Dostupný po ceste i po vode.
Mapa regiónu
Matúšova zem – Mátyusföld
Ďalšie zaujímavosti
Kraj vody a liečivých prameňov
Blízke zážitky
Cyklobusom od vody k vode (2022): Dunajská Streda – Šamorín