#12392 Rezervácia – 2023-09-16 19:35:12 – Simona Ďurdíková