TurboVýlet

Exkurzia na Vodnom diele Gabčíkovo a zábava v termalparku Veľký Meder.

Práve prebieha

Gabčíkovo je najväčšie vodné dielo na Dunaji. Individuálne prehliadky nie sú verejnosti bežne dostupné. Vodohospodárska výstavba ich však ponúka organizovaným skupinám, TurboVýlet je teda jedinečnou príležitosťou pozrieť si zblízka jeden z najväčších vodohospodárskych projektov v Európe.

Vstupenky: rezervacie.krajzazitkov.sk
25 eur (dospelý) / 22 eur (senior, dieťa do 16 rokov) – cena zahŕňa cestu autobusom na Žitný ostrov a späť, vstupné na exkurziu (min. vek 10 r.) a vstupné do termalparku. 
Upozornenie: Exkurzie na Vodnom diele Gabčíkovo sa môžu zúčastniť deti od 10 rokov vzhľadom na bezpečnostné nariadenie správy vodného diela. Na TurboVýlete sú vítané aj menšie deti, ale počas exkurzie, musia ostať iba v priestoroch infocentra s rodičom alebo príbuzným. Súčasťou infocentra je interaktívna expozícia zameraná na ekológiu a energetiku. 

V prípade potreby nás kontaktujte cez info@krajzazitkov.sk

Počas štyroch prázdninových sobôt (13. a 27. júla, 10. a 17. augusta 2024) máte jedinečnú príležitosť dostať sa do útrob elektrárne a pozrieť sa na fungovanie Vodného diela Gabčíkovo zblízka.

 Z Piešťan, Trnavy a Galanty sa tam odveziete autobusom. Ďalšou zastávkou bude Thermal Corvinus Veľký Meder – kúpalisko s termálnou vodou plné zábavy pre deti a oddychu pre dospelých. 

Zdroj: Vodohospodárska výstavba š.p.
Vedeli ste, že každá 12. žiarovka na Slovensku svieti vďaka Vodnej elektrárni Gabčíkovo? 

V spolupráci s Vodohospodárskou výstavbou sme pre vás pripravili štyri termíny pre kompletnú exkurziu. Exkurzie na vodnom diele Gabčíkovo sa môžu zúčastniť deti od 10 rokov (II. stupeň základnej školy), vzhľadom na technické a bezpečnostné nariadenie správy VD Gabčíkovo. Celodenného výletu sa môžu zúčastniť aj menšie deti, ale nebudú mať prístup na samotnú exkurziu, musia ostať iba v priestoroch Infocentra s rodičom alebo príbuzným. 

Infocentrum približuje internatívnym a zážitkovým spôsobom význam rieky Dunaj a celej sústavy Vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros.

TurboVýlet na tomto mieste nekončí. Zoberieme vás aj na kúpalisko Thermal Corvinus Veľký Meder. Vstupenka na TurboVýlet zahŕňa štvorhodinový vstup. Termalpark má vo všetkých 9 bazénoch termálnu vodu s teplotou 26 – 38 stupňov °C, ktorá má blahodarné účinky na chrbticu, pohybové ústrojenstvo, svalstvo a priaznivo pôsobí na regeneráciu organizmu. Súčasťou areálu sú reštaurácie a bufety so širokým výberom jedál a nápojov, tri tobogány, aquaaerobic, športové ihriská, ostrov drobčekov, elektroautíčka, stolný tenis a detské ihriská.

Termíny: 13. júl, 27. júl, 10. august, 17. augusta 2024
Program výletu:   

8:00 nástupné miesto Piešťany, železničná stanica  
8:30  nástupné miesto Trnava, železničná stanica 
8:35 odchod spred železničnej stanice Trnava  
9:10 nástupné mieste Galanta, železničná stanica
10:00 príchod k Infocentru Gabčíkovo
10:15 začiatok exkurzie v Infocentre Gabčíkovo (trvanie 1,5 hod) 
12:30 odchod od VD Gabčíkovo a presun do termálneho aquaparku Veľký Meder 
13:00 – 17:00 kúpanie v aquaparku Veľký Meder
17:00 odchod
17:15 Spiatočná cesta cez Galantu, Trnavu a Piešťany 

Účastníci výletu sú si vedomí, že počas exkurzie na Vodnom diele Gabčíkovo musia dodržiavať inštrukcie Vodohospodárskej výstavby a počas pobytu v Thermalparku Corvinu návštevný poriadok

Tento organizovaný výlet v kolektíve ľudí vyžaduje primeranú fyzickú a psychickú dispozíciu, schopnosť prispôsobiť sa a byť súčinný. Osobám so zdravotnými a telesnými obmedzeniami sa neodporúča zúčastniť sa tejto organizovanej aktivity.  

Všetci účastníci potvrdzujú, že vedia plávať. Účasť tých, ktorí nedosahujú vek 10 rokov si vyžaduje písomný súhlas zákonného zástupcu na mieste. 

KOCR Trnavský kraj má záujem, aby organizované výlety prebiehali v priateľskej atmosfére, účastníci mali pozitívny prístup k spoločným aktivítám. Všetci účastníci sú povinní sledovať inštrukcie a dodržiavať pravidlá určené organizátorom.  

Sprievodca/organizátor má právo bez nároku na náhradu vylúčiť z organizovaného splavu osoby narúšajúce priebeh výletu, príp. iné osoby, a to v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami KOCR Trnavský kraj.  

KOCR Trnavský kraj nenesie žiadnu zodpovednosť za ujmu na zdraví účastníkov splavu a iných škodách vzniknutých na splave bez zavinenia KOCR Trnavský kraj.  

Ďakujeme