Ryžovanie zlata na splave

Letné dobrodružstvo na Dunajských ramenách

Práve prebieha

Zažite letné dobrodružstvo na vode s vyryžovaním vlastnej zlatinky. Splavte tajomné zákutia Šulianskeho ramena, ktoré je súčasťou Dunajských ramien pri maďarských hraniciach.  

Počas splavu uvidíme typickú dunajskú krajinu, ostrovy, lužné lesy, tunajšiu flóru a faunu, ako aj chatovú oblasť. Geológ vám rád porozpráva o zaujímavostiach lokality. Splavovať budeme na 10 miestnych nafukovacích kanoe so skúsenými kormidelníkmi. 

Ryžovanie zlata na splave sa koná 13. júla a 17. augusta 2024. Vstupenky sú v predaji online: www.rezervacie.krajzazitkov.sk   

Po splave nasleduje ukážka ryžovania zlata spojená s prezentáciou cesty zlata od zlatonosných žíl po Žitný ostrov. Budeme mať šancu vyskúšať si vyryžovať svoju zlatinku pomocou ryžovacej lavice tak, ako za starých čias. Svoju zlatinku si ponesieme domov, nalepenú na diplome úspešného ryžovača. 

Zážitkový splav, na ktorý sa vydáme počas soboty 13. júla a 17. augusta, sa začína o 9.00 h pri stavidle priesakového kanála vodného diela pri ceste Gabčíkovo – Vojka nad Dunajom (smerom od Gabčíkova sa nachádza za kilometrovníkom 13, od Vojky nad Dunajom cca 1 km po Šulianskom jazere). GPS súradnica miesta stretnutia: 47°56’19.8″N 17°26’49.0″E. Z parkoviska sa presunieme 0,5 km pešo k miesto štartu. Čas stretnutia je o 9.00 h. Na absolvovanie splavu potrebné 3-4 hodiny, v závislosti od odhodlania a chuti účastníkov pádlovať a smeru vetra. 

Dôležité upozornenie pre účastníkov splavov

Účastníci splavu sú si vedomí, že splavovanie je aktívny šport a jeho vykonávanie je spojené s fyzickou námahou.  

Organizované splavy sú aktivity, ktoré sú realizované v kolektíve ľudí, preto si vyžadujú primeranú fyzickú a psychickú dispozíciu, schopnosť prispôsobiť sa a byť súčinný. Osobám so zdravotnými a telesnými obmedzeniami sa neodporúča zúčastniť sa tejto organizovanej aktivity.  

Všetci účastníci potvrdzujú, že vedia plávať. Účasť tých, ktorí nedosahujú vek 10 rokov si vyžaduje písomný súhlas zákonného zástupcu na mieste. 

KOCR Trnavský kraj má záujem, aby organizované splavy prebiehali v priateľskej atmosfére, účastníci mali pozitívny prístup k splavovaniu. Všetci účastníci sú povinní sledovať inštrukcie a dodržiavať pravidlá určené organizátorom.  

Sprievodca/organizátor má právo bez nároku na náhradu vylúčiť z organizovaného splavu osoby narúšajúce priebeh splavu, príp. iné osoby, a to v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami KOCR Trnavský kraj.  

KOCR Trnavský kraj nenesie žiadnu zodpovednosť za ujmu na zdraví účastníkov splavu a iných škodách vzniknutých na splave bez zavinenia KOCR Trnavský kraj.  

Stretnutie na mieste: 47°56’19.8″N 17°26’49.0″E 

Splav po Šulianskom ramene na Dunajských ramenách 

Ukážka ryžovania zlata spojená s vlastným vyryžovaním zlatinky 

Ukončenie splavu 

Dieťa do 10 rokov: 15  

Dospelá osoba: 17 € 

Vstupenky sú v predaji online: www.rezervacie.krajzazitkov.sk   

Na tento nenáročný výlet nepotrebujete špeciálne vybavenie, zabaľte si hlavne dobrú náladu a pitný režim. 

Ďakujeme
Za partnerskú podporu ďakujeme Ministerstvu cestovného ruchu a športu SR