Cyklotúlačky po Žitnom ostrove

Komentované cyklovýlety v sprievode odborníkov.

Pripravujeme pre vás

Spoznajte tajomstvá Číčovského mŕtveho ramena a objavte vraky starých lodí uprostred lužného lesa. Stačí si zobrať bicykel a mať chuť spoznávať dunajskú krajinu. O svoje znalosti sa s vami podelia miestni sprievodcovia.

Vstupenky sú v predaji online: rezervacie.krajzazitkov.sk   

Cena: 12 eur 
Základný lístok platí pre všetky vekové kategórie. Zážitkové cyklovýlety sú vhodné pre deti od 8 rokov. 

Vydajte sa po obľúbenej cyklistickej trase EuroVelo 6. Dozviete sa zaujímavosti o histórii Medveďovského mosta, protipovodňovej ochrane i revitalizácii Medveďovského ramena. Ako vyzeral Dunaj počas II. svetovej vojny a ako povodeň v roku 1965 zasiahla Chránenú krajinnú oblasť Dunajské luhy? Aj na tieto otázky odpovedia odborníci, ktorí Vás budú na Cyklotúlačkách po Žitnom ostrove sprevádzať. Ak budeme mať šťastie, v sprievode geológa a lesníka nájdeme aj potopený lodný vrak.  

Cyklistický okruh, na ktorý sa vydáme počas každej júnovej soboty sa začína o 10.00 h v obci Sap pri hrádzi, na konci ulice, na ktorej sa nachádza kostol aj obecný úrad ( 47°49’09.1″N 17°36’55.3″E). Čas stretnutia je o 9.45 h. Okruh meria spolu 30 km, na jeho absolvovanie sú potrebné 4 hodiny.  

 

 

Dôležité upozornenie pre účastníkov cyklovýletov

Účastníci organizovaných cykloprehliadok sú si vedomí, že cyklistika je aktívny šport a jeho vykonávanie je spojené s fyzickou námahou. 

Organizované cykloprehliadky sú aktivity, ktoré sú realizované v kolektíve ľudí, preto si vyžadujú primeranú fyzickú a psychickú dispozíciu, schopnosť prispôsobiť sa a byť súčinný. Osobám so zdravotnými a telesnými obmedzeniami sa neodporúča zúčastniť sa tejto organizovanej aktivity. 

KOCR Trnavský kraj má záujem, aby organizované cykloprehliadky prebiehali v priateľskej atmosfére, účastníci mali pozitívny prístup k aktívnej turistike a rešpektovali výklad sprevádzajúceho. 

Sprevádzajúci/organizátor má právo bez nároku na náhradu vylúčiť z organizovanej prehliadky osoby narúšajúce priebeh cykloprehliadky, príp. iné osoby, a to v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami KOCR Trnavský kraj. 

KOCR Trnavský kraj nenesie žiadnu zodpovednosť za ujmu na zdraví účastníkov cykloprehliadky a iných škodách vzniknutých na trase prehliadok bez zavinenia KOCR Trnavský kraj. 

 

Miesto stretnutia: v obci Sap pri hrádzi, na konci ulice, na ktorej sa nachádza kostol aj obecný úrad (47°49’09.1″N 17°36’55.3″E)

Zaujímavosti o Dunaji (hlavný tok, regulácia Dunaja, Starý Dunaj, odpadový kanál, revitalizácia ramien na maď. strane)

Revitalizácia Medveďovského ramena

Protipovodňová ochrana

Ústie ramena, história Medveďovského mosta, Dunaj v II. sv. vojne

Povodeň v 1965

Potopené lodné vraky

Číčovské mŕtve rameno, Číčov

Cez obec po Číčovské mŕtve rameno -Lionov dom

Cesta späť

Cena: 12 eur  

Základný lístok platí pre všetky vekové kategórie. Zážitkové cyklovýlety sú vhodné pre deti od 8 rokov. 

Vstupenky sú v predaji online: rezervacie.krajzazitkov.sk

Na tento nenáročný výlet nie je potrebné špeciálne vybavenie, stačí prísť so svojim bicyklom, zabaliť si občerstvenie a dobrú náladu. 

Ďakujeme
Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a šport Slovenskej republiky.