Jarné Lesopotulky: Rybník medzi dunami

Nájdite skrytý poklad na Záhorí.

Pripravujeme pre vás

Termín:
začiatok 01.06.2024 09:45
koniec 01.06.2024 15:00

Posledný zážitkový výlet zo série jarných Lesopotuliek sa začína v sobotu 1. júna o 10.00 h na parkovisku pri futbalovom štadióne KERKOv obci Šajdíkove Humence, čo je začiatok trasy (48.652340, 17.261640)

Čas stretnutia je o 9.45 h. Okruh meria 10,3 km. Na jeho absolvovanie je potrebných 5 hodín.

Oddýchnite si uprostred záhorských pieskov, ktoré lemujú borovicové lesy a nájdite skryté rybníky. Terén prechádzky je rovinatý, s minimálnym prevýšením, povrch pieskový a čiastočne asfaltový.

Úplne nový zážitkový turistický výlet je zameraný na živú prírodu, konkrétne fungovanie lesov a spôsoboch hospodárenia v lesoch v lokalite Šajdíkove Humence. Odborník, lesný pedagóg, vám porozpráva o zalesňovaní, výchovy mladých lesných porastov, problematike lesného hospodárenia v podmienkach záhorských pieskov, ochrane lesa či hospodárení s vodou.

Posledný zážitkový výlet zo série jarných Lesopotuliek sa začína v sobotu 1. júna o 10.00 h na parkovisku pri futbalovom štadióne KERKOv obci Šajdíkove Humence, čo je začiatok trasy (48.652340, 17.261640). Čas stretnutia je o 9.45 h. Okruh meria 10,3 km. Na jeho absolvovanie je potrebných 5 hodín.

Vstupenky sú v predaji online: rezervacie.krajzazitkov.sk

Cena: 12 eur
Základný lístok platí pre všetky vekové kategórie. Zážitkové turistiky sú vhodné pre deti od 8 rokov. 

Účastníci organizovaných prehliadok sú si vedomí, že turistika je aktívny šport a jeho vykonávanie je spojené s fyzickou námahou.  

Organizované prehliadky sú aktivity, ktoré sú realizované v kolektíve ľudí, preto si vyžadujú primeranú fyzickú a psychickú dispozíciu, schopnosť prispôsobiť sa a byť súčinný. Osobám so zdravotnými a telesnými obmedzeniami sa neodporúča zúčastniť sa tejto organizovanej aktivity.  

KORC Trnavský kraj má záujem, aby organizované prehliadky prebiehali v priateľskej atmosfére, účastníci mali pozitívny prístup k aktívnej turistike a rešpektovali výklad sprevádzajúceho. 

Sprevádzajúci/organizátor má právo bez nároku na náhradu vylúčiť z organizovanej prehliadky osoby narúšajúce priebeh prehliadky, príp. iné osoby, a to v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami KOCR Trnavský kraj.  

KOCR Trnavský kraj nenesie žiadnu zodpovednosť za ujmu na zdraví účastníkov prehliadky a iných škodách vzniknutých na trase prehliadok bez zavinenia KOCR Trnavský kraj. 

  1. Parkovisko Šajdíkove Humence 
  2. História lesov na Záhorí v minulosti a v súčasnosti 
  3. Zalesňovanie, prirodzená a umelá obnova, výchova mladých lesných porastov 
  4. Bulkovec II, ochrana lesa v súčasných podmienkach LH 
  5. Hospodárenie s vodou v minulosti a súčasnosti, unikátny biotop borovice lesnej 
  6. Desiata – plánovanie v LH a lesohospodárska evidencia 
  7. Kategórie lesov, hospodárske tvary a spôsoby lesa 
  8. CHÚEV Bahno 
  9. Téma poľovníctva na Záhorí 
  10. Parkovisko Šajdíkove Humence  

Cena: 12 eur 

Základný lístok platí pre všetky vekové kategórie. Zážitkové turistiky sú vhodné pre deti od 8 rokov. 

Na tento nenáročný výlet nepotrebujete špeciálne vybavenie, zabaľte si hlavne dobrú náladu. 

Tento zážitok je zaradený do kampane
Podobné zážitky
Regióny
Región Záhorie
Blízke lokality
Ďalšie zaujímavosti
Kraj prírodných unikátov