Jarné Lesopotulky: Kráľovstvo dolomitov II.

Vstúpte do kráľovstva dolomitov v Malých Karpatoch.

Tento zážitok už skončil

Termín:
začiatok 25.05.2024 09:45
koniec 25.05.2024 15:00

Výlet sa začína v sobotu 25. mája o 10.00 h na parkovisku pred Poľnohospodárskym družstvom Buková v obci Buková, čo je začiatok trasy (48.538607, 17.387367). Čas stretnutia je o 9.45 h. Okruh meria 10,5 km. Na jeho absolvovanie je potrebných 5 hodín. 

Čas stretnutia je o 9.45 h. Okruh meria 10,5 km. Na jeho absolvovanie je potrebných 5 hodín.

Podujatie je z technických príčin zrušené.

Prejdite sa bukovými lesmi Malých Karpát, zažite unikátne kráľovstvo dolomitov a nájdite vzácny klinček Lumnitzerov. Sprevádzať vás bude skúsený geológ.

Úplne nový zážitkový turistický výlet je zameraný na neživú prírodu, konkrétne geológiu v lokalite Buková v Malých Karpatoch. Zoberieme vás do kráľovstva dolomitov, kde vám geológ porozpráva o geomorfologických procesoch a zaujímavostiach neživej prírody. 

Výlet sa začína v sobotu 25. mája o 10.00 h na parkovisku pred Poľnohospodárskym družstvom Buková v obci Buková, čo je začiatok trasy (48.538607, 17.387367). Čas stretnutia je o 9.45 h. Okruh meria 10,5 km. Na jeho absolvovanie je potrebných 5 hodín. 

Cena: 12 eur
Základný lístok platí pre všetky vekové kategórie. Zážitkové turistiky sú vhodné pre deti od 8 rokov. 

Účastníci organizovaných prehliadok sú si vedomí, že turistika je aktívny šport a jeho vykonávanie je spojené s fyzickou námahou.  

Organizované prehliadky sú aktivity, ktoré sú realizované v kolektíve ľudí, preto si vyžadujú primeranú fyzickú a psychickú dispozíciu, schopnosť prispôsobiť sa a byť súčinný. Osobám so zdravotnými a telesnými obmedzeniami sa neodporúča zúčastniť sa tejto organizovanej aktivity.  

KORC Trnavský kraj má záujem, aby organizované prehliadky prebiehali v priateľskej atmosfére, účastníci mali pozitívny prístup k aktívnej turistike a rešpektovali výklad sprevádzajúceho. 

Sprevádzajúci/organizátor má právo bez nároku na náhradu vylúčiť z organizovanej prehliadky osoby narúšajúce priebeh prehliadky, príp. iné osoby, a to v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami KOCR Trnavský kraj.  

KOCR Trnavský kraj nenesie žiadnu zodpovednosť za ujmu na zdraví účastníkov prehliadky a iných škodách vzniknutých na trase prehliadok bez zavinenia KOCR Trnavský kraj. 

 

  1. Parkovisko v obci Buková 
  2. Vstupná brána do kráľovstva dolomitov 
  3. Predstavujeme dolomity  
  4. Rozhľady na geomorfolické celky 
  5. Strážca pri hradnej bráne 
  6. Skamenelý tvor a dívčí sen 
  7. Skalná dedina a skalné mesto 
  8. Klinček Lumnitzerov 
  9. Parkovisko v obci Buková 

Cena: 12 eur 

Základný lístok platí pre všetky vekové kategórie. Zážitkové turistiky sú vhodné pre deti od 8 rokov. 

Na tento nenáročný výlet nepotrebujete špeciálne vybavenie, zabaľte si hlavne dobrú náladu. 

Tento zážitok je zaradený do kampane
Podobné zážitky
Jarné Lesopotulky: K prameňu Trnávky
Jesenné Lesopotulky: Kuchynsko-orešanským krasom
Regióny
Región Trnava
Ďalšie zaujímavosti
Kraj prírodných unikátov