Jarné Lesopotulky: Raky v Malých Karpatoch

Pozorujte voľne žijúce vodné organizmy a nájdite drobné kôrovce či raka riečneho.

Tento zážitok už skončil

Termín:
začiatok 18.05.2024 09:45
koniec 18.05.2024 14:00

Stretneme sa o 9.45 h na Pállfyho námestí (48.466614, 17.402615) v časti Majdánske v obci Horné Orešany, čo je začiatok trasy. 

Okruh meria 10 km, na jeho absolvovanie sú potrebné 3 – 4 hodiny.

Prebádajte so zoológom život v riekach Malých Karpát. Tento zážitkový turistický výlet je zameraný na živú prírodu, konkrétne vodné živočíšstvo v lokalite Majdánske v Malých Karpatoch. Zoberieme vás k toku Parná či potoku Bohatá, kde vám bude zoológ rozprávať o výskyte a živote vodného živočíšstva a ich ochrany v riekach. 

Zážitkový okruh pozostáva z viacerých zastavení, na ktorých sa dozvieme o biotopoch vodných tokov Malých Karpát. Stretneme sa v sobotu 18. mája o 9.45 h na Pállfyho námestí (48.466614, 17.402615) v časti Majdánske v obci Horné Orešany, čo je začiatok trasy. Výlet začína o 10.00 h. Na trase môžeme spozorovať viaceré druhy vodných organizmov, od drobných kôrovcov či lariev hmyzu, po raky a ryby, žubrienky salamandier po zaujímavý vodný mach prameňovky obyčajnej. Zoológ vám rád porozpráva o ich živote. 

Najväčším zážitkom bude sledovanie vodného živočíšstva v tokoch. Pri troche šťastia spozorujeme vo vode pobytové znaky vydry riečnej. Tento výlet je jedinečný práve praktickou ukážkou rôznych druhov vodných organizmov, zoológ bude mať k dispozícii nádobky a sieťky. 

Okruh meria 10 km, na jeho absolvovanie sú potrebné 4 hodiny. 

Vstupenky sú v predaji online: rezervacie.krajzazitkov.sk

Cena: 12 eur
Základný lístok platí pre všetky vekové kategórie. Zážitkové turistiky sú vhodné pre deti od 8 rokov. 

Účastníci organizovaných prehliadok sú si vedomí, že turistika je aktívny šport a jeho vykonávanie je spojené s fyzickou námahou.  

Organizované prehliadky sú aktivity, ktoré sú realizované v kolektíve ľudí, preto si vyžadujú primeranú fyzickú a psychickú dispozíciu, schopnosť prispôsobiť sa a byť súčinný. Osobám so zdravotnými a telesnými obmedzeniami sa neodporúča zúčastniť sa tejto organizovanej aktivity.  

KORC Trnavský kraj má záujem, aby organizované prehliadky prebiehali v priateľskej atmosfére, účastníci mali pozitívny prístup k aktívnej turistike a rešpektovali výklad sprevádzajúceho. 

Sprevádzajúci/organizátor má právo bez nároku na náhradu vylúčiť z organizovanej prehliadky osoby narúšajúce priebeh prehliadky, príp. iné osoby, a to v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami KOCR Trnavský kraj.  

KOCR Trnavský kraj nenesie žiadnu zodpovednosť za ujmu na zdraví účastníkov prehliadky a iných škodách vzniknutých na trase prehliadok bez zavinenia KOCR Trnavský kraj. 

 

 

1. Vodné toky a biotopy, život vydry riečnej

2. Rybolov – praktická ukážka vodných organizmov

3. Geológia územia, prepojenie terénnej biológie a geológie

4. Vyvieračky a vody v krasovom území, o živote Salamandry škvrnitej

5. O živote a význame vodného hmyzu a kôrovcov

6. Život rakov a rýb

6. Rybolov – praktická ukážka vodného živočíšstva

Cena: 12 eur

Základný lístok platí pre všetky vekové kategórie. Zážitkové turistiky sú vhodné pre deti od 8 rokov.

V prípade problémov s online nákupom lístkov vám radi pomôžeme prostredníctvom e-mailovej adresy petra.hencelova@krajzazitkov.sk alebo telefonicky +421 948 989 012.

Na tento nenáročný výlet odporúčame si vziať nepremokavé oblečenie, pršiplášť a zabaľte si hlavne dobrú náladu.

Tento zážitok je zaradený do kampane
Podobné zážitky
Jarné Lesopotulky: K prameňu Trnávky
Jarné Lesopotulky: Kráľovstvo dolomitov I.
Jarné Lesopotulky: Kráľovstvo dolomitov II.
Jarné Lesopotulky: Kuchynsko-orešanským krasom
Jarné Lesopotulky: Okruh pri Váhu
Jarné Lesopotulky: Šaštínske duny
Regióny
Región Trnava
Blízke lokality
Park v Smoleniciach
Včelco
Ďalšie zaujímavosti
Kraj prírodných unikátov