Cyklotúlačky po Záhorí: Skalica

Po stopách Jurkovičovej tvorby na Záhorí.

Pripravujeme pre vás

Termín:
začiatok 08.09.2024 00:00
koniec 22.09.2024 00:00

Objavte rodný kraj architekta Dušana Jurkoviča, kraj s koreňmi národného architektonického štýlu. S architektom vás zoberieme na miesta významných diel – k secesnému Spolkovému domu či Jurkovičovým náhrobkom. Dozviete sa, že Skalica bola začiatkom 20. storočia činorodým prostredím mladej inteligencie a živou pôdou pre formovanie “národného slohu”. 

Vstupenky: rezervacie.krajzazitkov.sk

Časť trasy povedie pomedzi vinohradnícke búdy, ktoré nenavrhoval len Jurkovič, tvoria však významný urbanisticko-architektonický charakter prostredia okolia Skalice a jej tradičnej architektúry. 

Výlet po Jurkovičovom kraji sa začína v sobotu 7. septembra a 21. septembra 2024 pred železničnou stanicou Skalica, “Skalica na Slovensku” (GPS súradnica: 48.850008, 17.218575). 

Čas stretnutia je krátko pred 10.00 h. Cyklotúlačky začínajú o 10.00 h a nadväzujú na príchody vlakov zo Senice a Kútov.  

Cyklistický okruh meria 15 km. Na jeho absolvovanie sú potrebné 4 hodiny. Na cyklotúlačku je potrebné si priniesť vlastný bicykel. 

Dôležité upozornenie pre účastníkov cyklovýletov 

Účastníci organizovaných cykloprehliadok sú si vedomí, že cyklistika je aktívny šport a jeho vykonávanie je spojené s fyzickou námahou.  

Organizované cykloprehliadky sú aktivity, ktoré sú realizované v kolektíve ľudí, preto si vyžadujú primeranú fyzickú a psychickú dispozíciu, schopnosť prispôsobiť sa a byť súčinný. Osobám so zdravotnými a telesnými obmedzeniami sa neodporúča zúčastniť sa tejto organizovanej aktivity.  

KOCR Trnavský kraj má záujem, aby organizované cykloprehliadky prebiehali v priateľskej atmosfére, účastníci mali pozitívny prístup k aktívnej turistike a rešpektovali výklad sprevádzajúceho.  

Sprevádzajúci/organizátor má právo bez nároku na náhradu vylúčiť z organizovanej prehliadky osoby narúšajúce priebeh cykloprehliadky, príp. iné osoby, a to v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami KOCR Trnavský kraj.  

KOCR Trnavský kraj nenesie žiadnu zodpovednosť za ujmu na zdraví účastníkov cykloprehliadky a iných škodách vzniknutých na trase prehliadok bez zavinenia KOCR Trnavský kraj. 

 

Stretnutie pred železničnou stanicou Skalica na Slovensku 

Kalvária v Skalici 

Náhrobky od Jurkoviča 

Spolkový dom v Skalici  

Po Záhorskej magistrále a Veľkom skalickom okruhu 

Vinárske búdy  

Farská búda  

Okruh vinohradmi  

Búda od M. M. Harminca a Mestská búda 

Späť k železničnej stanici Skalica 

Cena: 12 eur  

Základný lístok platí pre všetky vekové kategórie. Zážitkové cyklovýletyvhodné pre deti od 8 rokov. 

Na tento nenáročný výlet nepotrebujete špeciálne vybavenie, zabaľte si hlavne dobrú náladu, pitný režim a svoj bicykel. 

No results found.