Oznámenie o používaní súborov cookies

Dátum poslednej zmeny 10. 2. 2023

Informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov v zmysle GDPR – COOKIES

Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj, so sídlom Starohájska 10, 917 01 Trnava, IČO: 52285758, kontakt  info@krajzazitkov.sk, používa na tejto stránke súbory cookies na zlepšovanie svojich online služieb.

Súbory cookies sú malé textové súbory obsahujúce názov navštívenej stránky, platnosť a preddefinovanú hodnotu. Ukladajú sa do priečinku prehliadača návštevníka stránky. Pri opätovnej návšteve webovej stránky, ktorá súbor vytvorila, jej môžu byť prehliadačom znovu odoslané. V súboroch cookies sa ukladajú informácie, ktoré súvisia s používaním prehliadača návštevníka stránky, nejde však o informácie o totožnosti návštevníka stránky.

Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj je prevádzkovateľom spracúvaných osobných údajov v súvislosti s používaním súborov cookies v rámci web stránky a podstránok www.krajzazitkov.sk, www.kocrtt.sk.

Súbory cookies používané na webe prevádzkovateľa:

  1. funkčné – nevyhnutné: typy cookies, bez ktorých nemožno využívať služby prevádzkovateľa – osobitný súhlas návštevníka stránky sa nepožaduje. Právnym základom pre použitie technicky potrebných súborov cookies je skutočnosť, že spracúvanie získaných údajov je nevyhnutné na sprístupnenie webovej stránky návštevníkovi;
  2. výkonnostné – voliteľné: umožňujú zapamätanie si informácií, na základe ktorých prispôsobujú vzhľad a správanie webovských stránok (preferovaného jazyka, meny, regiónu a pod.);
  3. analytické – voliteľné: používajú sa na zhromažďovanie informácií o tom, ako sa webová stránka používa, umožňujú identifikovať problémy a zistiť, čo je potrebné na stránke zlepšiť, ako aj to, aký obsah je pre návštevníka užitočný; vo väčšine prípadov sú informácie zhromaždené analytickými súbormi cookies anonymné, ale niektoré analytické služby môžu zhromažďovať informácie, ktoré možno použiť na identifikáciu návštevníka stránky;
  4. reklamné – voliteľné: umožňujú sledovať návštevníka na viacerých webových stránkach, aby mu mohli byť zobrazované relevantné reklamy, a to pomocou ID návštevníka (jedinečný identifikátor).
  5. ostatné – voliteľné: súbory cookie, ktoré zatiaľ neboli zatriedené do žiadnej z uvedených kategórií.

V prípade výkonnostných, analytických, reklamných a ostatných nezaradených cookies sa vyžaduje súhlas návštevníka stránky. Účelom spracúvania osobných údajov získaných týmito súbormi je personalizácia obsahu a optimalizácia zobrazenia webovej stránky. Právnym základom pre používanie týchto súborov je súhlas návštevníka stránky.

Návštevník stránky môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných  preferenčnými, analytickými a marketingovými cookies kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Návštevník stránky má možnosť kedykoľvek zmeniť svoje rozhodnutie a zapnúť alebo vypnúť jednotlivé skupiny cookies na stránke prevádzkovateľa alebo  zmeniť nastavenie svojho webového prehliadača. Ak návštevník nechce súbory cookies používať, je možné ich priamo v počítači aktívne odstrániť alebo zablokovať.

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje získane súbormi cookies zvyčajne 2 roky alebo do odvolania súhlasu udeleného návštevníkom stránky.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje získané súbormi cookies s pomocou spracovateľov – poskytovateľov služieb, najmä z oblasti sociálnym médií a online marketingu.

Prenos osobných údajov do tretích krajín a medzinárodných organizácií prevádzkovateľ aktívne nevykonáva.

S výnimkou spracovania pomocou nástroja Google Analytics nie sú údaje o návštevníkoch stránky odovzdávané príjemcom so sídlom mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru. Za účelom použitia Google Analytics sú osobné údaje prenesené na servery v USA. Úroveň ochrany osobných údajom v USA je porovnateľná s úrovňou ochrany v EÚ. Európska komisia 12. 7. 2016 podľa článku 45 GDPR rozhodla, že za dodržania podmienok a ustanovení tzv. „EÚ-U.S. Privacy shield“ v USA existuje primeraná úroveň ochrany osobných údajov.

Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov návštevníka webových stránok prevádzkovateľa nájdete na stránke Zásady ochrany osobných údajov.