Nádvorie

Zrekonštruované Trnavské nádvorie s bohatým komunitným životom.
Mapa regiónu
Región Trnava
Ďalšie zaujímavosti
Kraj kultúry
Blízke zážitky