Cyklotúlačky po Záhorí

Objavte zaujímavosti severnej časti Trnavského kraja na dvoch kolesách.

Pripravujeme pre vás

Trnavský kraj zážitkov pripravuje po letných prázdninách ďalšiu sériu cyklotúlačiek, na ktorých výletníci objavia technické pamiatky a dozvedia sa o typickej architektúre Záhoria. V Skalici sa účastníci na dvoch kolesách vyberú po stopách tvorby Dušana Jurkoviča, ale pozrú si aj unikátne vinárske búdy. V okolí Jablonice zamieria k nedokončenej železnici a k artefaktom II. svetovej vojny v Malých Karpatoch.   

Cyklotúlačky po Záhorí sa konajú za každého počasia, každú septembrovú sobotu od 7. do 28. septembra 2024. Vstupenky sú v predaji online: rezervacie.krajzazitkov.sk 

Cena: 12 eur (Základný lístok platí pre všetky vekové kategórie. Zážitkové cyklovýlety sú vhodné pre deti od 8 rokov.)

Dôležité upozornenie pre účastníkov cyklovýletov 

Účastníci organizovaných cykloprehliadok sú si vedomí, že cyklistika je aktívny šport a jeho vykonávanie je spojené s fyzickou námahou.  

Organizované cykloprehliadky sú aktivity, ktoré sú realizované v kolektíve ľudí, preto si vyžadujú primeranú fyzickú a psychickú dispozíciu, schopnosť prispôsobiť sa a byť súčinný. Osobám so zdravotnými a telesnými obmedzeniami sa neodporúča zúčastniť sa tejto organizovanej aktivity.  

KOCR Trnavský kraj má záujem, aby organizované cykloprehliadky prebiehali v priateľskej atmosfére, účastníci mali pozitívny prístup k aktívnej turistike a rešpektovali výklad sprevádzajúceho.  

Sprevádzajúci/organizátor má právo bez nároku na náhradu vylúčiť z organizovanej prehliadky osoby narúšajúce priebeh cykloprehliadky, príp. iné osoby, a to v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami KOCR Trnavský kraj.  

KOCR Trnavský kraj nenesie žiadnu zodpovednosť za ujmu na zdraví účastníkov cykloprehliadky a iných škodách vzniknutých na trase prehliadok bez zavinenia KOCR Trnavský kraj. 

Už čoskoro budete mať možnosť zažiť

Ďakujeme
Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.