Vodný mlyn v Hradišti pod Vrátnom

Picture of Michal
Michal

V údolí Brezovského potoka, ktorým sa už v praveku chodilo k Brezovskému priesmyku, pohodlnému to prechodu zo Záhoria na Považie cez Malé Karpaty, vznikla v roku 1262 jedna malá obec, ktorá minulý rok oslávila svoje už 760. narodeniny. Keby Hradište pod Vrátnom nemalo okrem kostola a kaplnky ešte jednu zaujímavosť, nikto by o ňom ani len nechyroval. Navštívte Vodný mlyn v Hradišti pod Vrátnom.

Krajina miznúcich mlynov

V obci Hradište pod Vrátnom bolo kedysi veľa mlynov poháňaných vodou, ktoré boli prvým zdrojom elektrickej energie v obci. Počet mlynov sa menil v priebehu času, ale z prameňov je zrejmé, že ich bolo vyše desať. Najzachovalejším z nich je Michaličkov mlyn z roku 1852. A práve touto zaujímavosťou sa môže pýšiť táto nenápadná obec na Senicku.

Vodný kolesový mlyn disponuje valcovou mlecou sústavou. Pôvodné vrchové koleso s priemerom približne 6 metrov bolo svojho času najväčším mlynským kolesom na Slovensku. Kamenný mlyn má zachovaný archaický interiér, kamenné šrotovacie zloženie a valcovú stolicu z 19. storočia, vyrezávaná múčnica je datovaná vročením roku 1862. Mlyn patrí od roku 1963 do zoznamu chránených kultúrnych pamiatok, ktorého súčasťou sú len štyri mlyny v okrese Senica. Ide teda o významnú pamiatku, ktorá slúži Hradišťanom vyše 170 rokov.

Pôsobivo vyzerajúci Michaličkov mlyn, ktorý je stelesnením samotnej histórie daného regiónu, by ste si na potulkách záhoráckymi kopanicami nemali nechať ujsť. Jedná sa o jednu z posledných zachovalých pamiatok s obrovským kolesom na našom území. Ostatné zmizli alebo sa pomaly strácajú. Veď nie nadarmo sa Záhoriu vraví aj „krajina miznúcich mlynov“.

Vodný mlyn v Hradišti pod Vrátnom

Pôvodne renesančný kostol

A ako som sa k tomuto takmer neznámemu mlynu dopracoval ja? Vždy si o danej oblasti, ktorú chcem prebádať, zisťujem najprv viac. Čo sa oplatí vidieť, čo sa kde nachádza, čo by som určite nemal vynechať, a keďže ma baví objavovať najmä neznáme a neprebádané miesta, tak presne také idú na môj zoznam ako prvé. Počas cestovania po Záhorí a Senicku sa mi táto zapadnutá pamiatka priam pýtala navštíviť. Prešiel som si okolité obce a zaujímavé miesta a na konci dňa som výlet zavŕšil hľadiac na obrovské koleso vodného mlynu.

Keby ste sa niekedy túlali medzi trojuholníkom obcí Jablonica, Dobrá Voda a Brezová pod Bradlom, zavítajte aj do Hradišťa pod Vrátnom s asi 650 obyvateľmi na úpätí Malých Karpát. Nájdete tam rímskokatolícky kostol sv. Martina, jednoloďovú, pôvodne renesančnú stavbu s polygonálnym ukončením presbytéria a predstavanou vežou z roku 1631. Fasády kostola sú členené opornými piliermi, lizénami (zvislé ploché výstupky na čelnej strane budovy bez hlavice a pätky) a polkruhovo ukončenými oknami so šambránami (ozdobné architektonické prvky, ktoré rámujú a tým zdôrazňujú okná či dvere na vonkajšej fasáde). Veža je ukončená korunnou rímsou s terčíkom a barokovou helmicou s laternou. Ďalej tam uvidíme kaplnku Najsvätejšej Trojice, ľudovú stavbu na pôdoryse obdĺžnika so stanovou strechou z roku 1845.

No a v neposlednom rade je náš Michaličkov mlyn, technická pamiatka, trojpodlažná stavba na pôdoryse štvorca z obdobia 19. storočia, ktorá úpravami prešla v medzivojnovom období. Najnovšie ho zrekonštruoval mlynár Zdenko Gregor, ktorý miestu vniesol nový nádych. Každý poriadny mlyn sa viaže s nejakou legendou. O Michaličkovom mlyne sa hovorí, že tu ukrývali zostrelených amerických letcov. Žeby sa z nich potom stali mlynári melúci obilie v mlyne?

Michal Hertlík

Realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy SR

Súvisiace regióny
Región Záhorie
Súvisiace lokality
Hrad Dobrá Voda

Ďalšie články v blogu