Rozárium Hudby 2022

Amor et lacrimae - Láska a slzy

Tento zážitok už skončil

Termín:
začiatok 09.09.2022 13:00
koniec 09.09.2022 19:30

Park kaštieľa v Dolnej Krupej

Ochutnávka medovín od majstra medovinára je zahrnutá v cene lístka (Premium aj Štandard).

Ďalší sprievodný program a prehliadky sú realizované pre účastníkov s lístkom Premium.

Pohodlne sa usaďte a nechajte sa unášať vo víre nádherných tónov, ktoré pohladia každý kúsok duše a potešia nejedného milovníka vážnej hudby. V súzvuku huslí, violončela a klavíra zabudnete, v ktorom ste storočí a prenesiete sa do nádherného príbehu lásky v romantických priestoroch parku kaštieľa v Dolnej Krupej. Bol Beethoven na tomto mieste skutočne alebo sa jeho pobyt v Dolnej Krupej stal len vysnívanou predstavou žijúcou v legendách? Rozárium hudby odhalí aj kúsok z tejto legendy.

Objavte tajomstvá miest a dych berúce legendy. Doprajte si exkluzívny zážitok v podobe prekrásnych tónov klasickej hudby, prejdite sa parkom kaštieľa, spoznajte Beethovenov domček, navštívte Rozárium Márie Henriety Chotekovej v Medolandii. Prežite nevšedný zážitok plný krásnych chvíľ doplnený ochutnávkou medoviny priamo od majstra medovinára.

Koncert klasickej hudby v podaní komorného orchestra Convergence Players pod vedením vo Švajčiarsku pôsobiaceho huslistu Igora Karška prinesie do Dolnej Krupej vášnivú a virtuóznu Violončelovú sonátu A dur Ludwiga van Beethovena, romantické Sexteto G dur jeho obdivovateľa a nasledovníka Johannesa Brahmsa a modlitbu, meditáciu od súčasného ukrajinského skladateľa Valentina Silvestrova (1937). Ako sólista sa v orchestrálnej úprave Beethovenovho diela predstaví popredný slovenský violončelista Jozef Lupták. Špeciálnym hosťom večera bude Robert Roth, ktorý prečíta výber z Beethovenových listov.

Premium

V cene lístka Premium zažijete:

  • prehliadku areálu parku kaštieľa so sprievodcom
  • prehliadku Vily Apimed, Medovej veže a podzemia spojenú s ochutnávkou medoviny
  • prechádzku po Rozáriu grófky Márie Henriety Chotekovej spojenú s ochutnávkou medovín majstra medovinára
  • atmosféru neobyčajného večerného koncertu v parku kaštieľa

Prehliadky sú organizované v skupinách podľa časového harmonogramu o 14:00, 15:00, 16:00 a trvajú cca. 45 minút. Rozdelenie do skupín a časových blokov zašleme spolu s užitočnými informáciami s blížiacim sa dátumom koncertu.

  • Základný 22 €
  • Zľavnený 18 € ( dieťa od 6 do 15 rokov, senior nad 65 rokov, ZŤP )

Štandard

V cene lístka Štandard zažijete:

  • prechádzku po Rozáriu grófky Márie Henriety Chotekovej spojenú s ochutnávkou medovín majstra medovinára
  • atmosféru neobyčajného večerného koncertu v parku kaštieľa
  • Základný 16 €
  • Zľavnený 12 € ( dieťa od 6 do 15 rokov, senior nad 65 rokov, ZŤP )

13:00 otvorenie brán podujatia

14:00 – 17:00 sprievodný program v areáli parku kaštieľa a Medolanie, vstup do Rozária grófky Márie Henriety Chotekovej, možnosť občerstviť sa v areáli Medolandie a Rozária

14:00, 15:00, 16:00 komentované prehliadky areálu parku kaštieľa so sprievodcom, prehliadky Vily Apimed, Medovej veže a Podzemia spojené s ochutnávkou medoviny (Tieto prehliadky sú realizované pre účastníkov s lístkom Premium.)

17:00 – 17:45 Robert Roth čítanie z Beethovenových listov L. van Beethoven: Bagately, op. 118 (výber)

Lenka Polláková, Zuzana Valentová, klavír

výber textov a hudby Andrej Šuba

18:00 – 19:30

Večerný koncert komornej hudby

 

 

 

Jozef Lupták (violončelo)

Je zakladateľom a umeleckým riaditeľom festivalu Konvergencie. Absolvent Konzervatória a VŠMU v Bratislave pokračoval v štúdiách na Royal Academy of Music v Londýne (R. Cohen) a v Banff Centre for Arts v Kanade (A. Parisot, E. Meyer, T. Tsutsumi). Patrí k umelcom formujúcim hudobný a kultúrny priestor na Slovensku, za čo mu bolo udelených niekoľko ocenení (Cena Ministra Kultúry SR, Cena Frica Kafendu). Realizoval množstvo CD nahrávok (o. i. Bachove Suity pre sólové violončelo, Brahmsove sonáty, premiéry diel V. Godára, crossoverové projekty After Phurikane, Chassidic Songs, Uspávanky či vlastnú tvorbu na najnovšom CD Free in One). Pravidelne účinkuje na medzinárodných pódiách od USA po Nový Zéland. Ako vyhľadávaný a aktívny komorný hráč spolupracuje s množstvom popredných svetových umelcov a ansámblov (R. Cohen, D. Rowland, V. Mendelssohn, B. Schmid, I. van Keulen, A. Serdar, Hilliard Ensemble, Fine Arts Quartet) ako aj s významnými dirigentmi (A. Parrott, J. Bělohlávek, D. Gazon, D. Héja, A. Mogrelia, K. Griffiths). Medzi jeho pravidelných komorných spoluhráčov patria I. Karško, M. Paľa, N. Skuta, B. Lenko a mnohí ďalší. Pravidelne vedie majstrovské kurzy (Taliansko, Maďarsko, USA, Anglicko), v posledných rokoch ich organizuje v rámci Konvergencií aj na Slovensku. Angažuje sa v aktivitách Spoločnosti M. Vargu. V r. 2019 účinkoval na prestížnom festivale komornej hudby v Kuhmo (Fínsko). / www.jozefluptak.com

 

 

 

 

Nora Skuta (klavír)

Zakladajúca členka súboru Opera Aperta patrí v súčasnosti medzi najvýznamnejších medzinárodne aktívnych slovenských klaviristov. Je vyhľadávanou komornou i sólovou hráčkou a zanietenou interpretkou súčasnej hudby. Pravidelne vystupuje na medzinárodných festivaloch, v súčastnosti úzko spolupracuje so súborom Österreichisches Ensemble für Neue Musik. V r. 2006 nahrala pre vydavateľstvo Hevhetia na SACD Sonáty a interlúdiá Johna Cagea, ktoré vysoko hodnotila domáca i zahraničná kritika. CD bolo v Londýne vybraté do knihy renomovaného kritika BBC Music Magazine Rogera Thomasa 1001 Classical recordings you must hear before you die. Spolu s R. Struberom a M. Skutom uvedie na BHS 021 Bartókovu Sonátu pre 2 klavíry a bicie nástroje.

 

 

 

 

Igor Karško (husle)

Prešovský rodák, žiak K. Petrócziho na Košickom konzervatóriu, absolvent pražskej AMU (J. Tomášek) a Menuhinovej akadémie v Gstaade (Y. Menuhin, A. Lysy) pôsobí už dve dekády ako koncertný majster Luzernského symfonického orchestra a člen súboru The Serenade Trio. S týmto telesom vyhral prestížne súťaže komornej hudby vo Florencii, Caltanissette a Trapani. Ako koncertný majster barokového orchestra La Scintilla absolvoval v r. 2005 americké turné s C. Bartoli, s ktorou nahral CD Maria Malibran. Založil zoskupenia La Banda Antix a La Gioconda, je členom a hosťujúcim koncertným majstrom Les Musiciens du Louvre M. Minkowského. S týmto orchestrom nahral Haydnove a Schubertove symfónie pre label naïve. Je pravidelným hosťom Konvergencií, pre ktoré o. i. naštudoval Stravinského Príbeh vojaka. Od roku 2010 vedie s Th. Demengom súbor Camerata Zürich, v súčasnosti je jeho umeleckým vedúcim. Je profesorom na Musikhochschule v Luzerne. Od r. 2018 spolupracuje s Balthasar-Neumann Ensemble na kubánsko-európskom projekte CUE.

 

 

 

 

Marián Svetlík (husle)

študoval na Konzervatóriu v Žiline a na JAMU v Brne. Zúčastnil sa na viacerých domácich i zahraničných kurzoch (A. Moravec, M. Jelínek, F. Novotný, S. Yarosevic, B. Henri Van de Velde). Ako sólista účinkoval s ŠKO Žilina, Janáčkovým akademickým orchestrom v Brne a Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu. Bol členom sláčikového kvarteta Icarus Quartet, s ktorým získal viaceré ocenenia na súťažiach komornej hry, i členom SKO B. Warchala. Do r. 2018 pôsobil ako koncertný majster Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. M. Svetlík, ktorý je jedným z najdisponovanejších a najuniverzálnejších huslistov svojej generácie, pôsobí tiež ako vyhľadávaný sólista, komorný a štúdiový hráč.

 

 

 

 

Martin Ruman (viola)

Je od r. 2012 členom Slovenskej filharmónie, kde zastáva post sólo violistu. Je aktívnym komorným hráčom, ako sólista účinkoval s poprednými slovenskými telesami (Slovenská filharmónia, SKO B. Warchala, Cappella Istropolitana, Sinfonietta Bratislava). Rodák z Prievidze a absolvent tamojšieho Piaristického gymnázia F. Hanáka študoval na Konzervatóriu v Bratislave (K. Klatt), na Pražskom konzervatóriu (K. Doležal), na VŠMU v Bratislave (J. Hošek), u A. Zemtsova vo Viedni a na Akadémii umení v B. Bystrici (E. Danel). Zúčastnil sa na majstrovských interpretačných kurzoch pod vedením osobností ako G. Karni, H. Schlichtig, A. Arad, M. Zemtsov, J. Dinerstein, V. Bukač a S. Baer. Počas štúdia v Prahe vystupoval ako sólista a komorný hráč (Komorný orchester P. Haasa, orchester Berg a i.). Je laureátom Súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky, medzinárodnej súťaže Talenty pre Európu, Súťažnej prehliadky konzervatórií Českej republiky. Účinkoval s Moyzesovým i Muchovým kvartetom, je členom súboru Collegium Wartberg. Pravidelne spolupracuje s renomovanými domácimi i zahraničnými umelcami (Sh. Ashkenasi, Zh. Qian, Y.Revich, A. Añazco, I. van Keulen, D. Rowland, P. Barragán, J. Lupták, B. Lenko, M. Paľa, I. Karško, J. Tomka a ď.). Vzdelanie si rozšíril na Hudobnej a umeleckej univerzite mesta Viedeň, pôsobí ako lektor Slovenského mládežníckeho orchestra a akadémie festivalu Konvergencie, kde je pravidelným hosťom. Pedagogicky pôsobí na Konzervatóriu v Bratislave, účinkuje v komornom duu s klaviristkou A. Hučkovou.

 

 

 

 

Daniel Rumler (husle)

Pochádza z Trenčína. Hru na husliach študoval na konzervatóriu v Pardubiciach (J. Kuchválek) a na HAMU v Prahe (J. Tomášek). Jeho ďalšie kroky viedli do Švajčiarska, kde pokračoval v štúdiu na Hochschule Luzern – Musik u I. Karška a G. Carmignolu. Na tej istej škole dokončil tiež svoje pedagogické vzdelanie v obore Master of Arts in Musikpädagogik. Vo Švajčiarsku pôsobil ako praktikant v orchestroch Musikkollegium Winterthur a Sinfonieorchester Biel-Solothurn. Od r. 2018 je členom skupiny 1. huslí v Slovenskej filharmónii. Pravidelne vystupuje s barokovým orchestrom Ensemble Corund Luzern, s komorným orchestrom Camerata Zürich a Bach Ensemble Luzern. D. Rumler sa taktiež venuje aranžovaniu a kompozícii. Jeho transkripcie zazneli na významných festivaloch ako napr. Lucerne Festival a boli nahraté pre vydavateľstvo ECM.

 

 

 

 

Katarína Zajacová (violončelo)

Študovala na Konzervatóriu v Žiline (K. Glasnáková), pokračovala na VŠMU v Bratislave (J. Slávik), kde získala Cenu rektora, vzdelanie zavŕšila doktorandským štúdiom (E. Prochác). Absolvovala medzinárodné kurzy (J. Podhoranský, P. Prause, D. Sella, D. Veis a M. Kliegel). Zaznamenala úspechy na viacerých súťažiach (SŠSK 1999, 3. miesto; Súťaž B. Martinů 2003, 3. miesto; Zoltán Kodály Preis Semmering 2004, 1. miesto; Yamaha Music Foundation of Europe 2004). Predstavila sa na recitáloch doma i v zahraničí (Budapešť, Antverpy, Brussel, Trenčín, Bratislava a i.), ako sólistka uviedla koncerty Lala, Schumanna, Čajkovského, Elgara a Saint-Saёnsa, venuje sa tiež komornej hre. Pravidelne účinkuje na slovenských festivaloch Hudba Modre, Pod diamantovou klenbou, Prehliadka mladých koncertných umelcov v Bratislave, Mélos-Etos, Nová slovenská hudba, Epoché, Nedeľné matiné v Mirbachu, spolupráca s Moyzesovým kvartetom v rámci cyklu Slovenskej filharmónie „Komorné koncerty“, Konvergencie a i. S klavírnym triom Istropoli, s ktorým premiérovo uviedla viacero diel slovenských skladateľov, absolvovala koncerty doma i v zahraničí. K jej aktivitám patrí aj účinkovanie v komornom orchestri Hilaris, kde pôsobí aj ako prvá violončelistka. Od r. 2013 je koncertnou majsterkou violončiel v Orchestri Opery SND.

Komentovaná prehliadka areálu parku kaštieľa

Počas prehliadky sa so sprievodcom poprechádzate po kaštieľskom parku a spoznáte jeho históriu, najkrajšie miesta aj zákutia. Uvidíte velikána parku – mohutný sekvojovec mamutí a nahliadnete do umelej jaskyne, tzv. grotty. Poodhalíte tajomstvá rodiny Brunswikovcov, pre ktorých bol kaštieľ postavený, dozviete sa o dôvodoch jeho stavby a o okolnostiach vzniku okolitého anglického parku. Rozprávanie sprievodcu odhalí aj príbehy z návštev Ludwiga van Beethovena v Dolnej Krupej a vysvetlí aj prečo pre neho postavili samostatný domček. Prehliadky sa začínajú pri schodoch do kaštieľa o 14:00, 15:00 a 16:00 a trvajú približne 45 minút. Prehliadky sú vyhradené pre účastníkov s lístkom Premium.

Prehliadka Vily Apimed, Medovej veže a podzemia v Medolandii

Spoločne so sprievodcom nazrite do jedinečného areálu, kde sa spája história so súčasnosťou, architektúra s prírodou a medovina s výborným jedlom. Vydajte sa s nami po stopách výroby najstaršieho slovanského nápoja a ochutnajte medovinu z medovinárstva Apimed. Prehliadky vily Apimed, Medovej veže a podzemia sa konajú o 14:00, 15:00 a 16:00. Prehliadky sú vyhradené pre účastníkov s lístkom Premium.

 

 

 

 

 

 

Rozárium Márie Henriety Chotekovej v Medolandii vrátane ochutnávky medovín od majstra medovinára

V roku 1910 objavili prvé zmienky o rozáriu grófky Chotekovej v Dolnej Krupej. Početnosťou druhov a bohatstvom odrôd sa radilo medzi najväčšie strednej Európe. Rozárium zaniklo po roku 1945, ale tradícia pestovania ruží v Dolnej Krupej pretrvala dodnes. Na odkaz slávnej „ružovej grófky“ a jedinečnú ružiarsku tradíciu nadväzuje aj nové Rozárium M. H. Chotekovej s dvomi tisíckami ruží v areáli Medolandia. Prechádzka v Rozáriu Márie Henriety Chotekovej je okúzľujúca. Zhlboka sa nadýchnite vône tisícok ruží a oddýchnite si v záhradách Medolandie. Rozárium je otvorené pre všetkých návštevníkov koncertu. Ochutnávka medovín od majstra medovinára je zahrnutá v cene lístka (Premium aj Štandard)

Máte záujem o vstupenky?
Mapa s podrobnosťami

No results found.

Regióny
Región Trnava
Blízke lokality
Brezovské Karpaty
Nádvorie
Ďalšie zaujímavosti
Kraj kultúry