Geopotulky (2022): Okruh Prašník

Objavme spolu voľne rastúce orchidey a stopy dinosaurov.

Tento zážitok už skončil

Termín:
začiatok 04.06.2022 10:00
koniec 04.06.2022 13:00

Okruh Prašník

Spoznajte zaujímavosti na turistickom okruhu Prašník, Dúbrava s geológom. Objavte nálezisko s potenciálom na odhalenie zvyškov dinosaurov. Na trase sa zastavíte v paleontologickej lokalite Prašník, kde si pohľadáte fosílie ulitníkov. Spoznáte históriu a geológiu vzniku jaskyne Malá a Veľká Pec s dôkazmi pravekého osídlenia. Na trase sa zastavíte na jedinečnom xerotermnom ostrove v Malých Karpatoch s výskytom orchideí a vzácnych druhov flóry. Zo skalného hrebeňa Orlie skaly sa otvorí výhľad na Malé Karpaty – pri dobrej viditeľnosti spozorujete Kamzík a Trnavskú pahorkatinu. Ako bonus (pri troche šťastia) vás čaká pozorovanie divej zvery – muflónov a laní.

Kvôli obmedzenému počtu (max. 15 osôb na jednu prehliadku) je nutné si vstupenku zakúpiť vopred kliknutím na termín a dokončením rezervácie. Kúpa lístka na mieste nebude možná.

1. Prašník – Dúbrava (spojená s hľadaním fosílií)

Sedimenty tejto lokality, bohaté na fosílie, sú vrchnokriedového veku (99 – 66,5 milióna rokov). Najbežnejší druh, nachádzajúci sa v lokalite, je ulitník Cassiope coquandi, menej častými sú ulitníky Acteonella či Nerinea. Medzi výnimočné nálezy patria listy magnólií, okrem nich sa tu nachádzajú papraďorasty (Monheimia) či ihličnany (Geinitzia, Voltzia). Nálezy rastlín svedčia o blízkosti pevniny – Prašník tak predstavuje jednu z perspektívnych oblastí na objavenie fosílnych zvyškov dinosaurov. 

 

2. Jaskyňa Veľká Pec

Veľká Pec je pseudokrasový skalný previs, ktorý je súčasťou Dobrovodského krasu. Previs vznikol rozpúšťaním vápnitej hmoty (prítomnej v zlepencoch) vodou a eróznou činnosťou vetra. Jeho pomerne veľké rozmery (15m hĺbka a 8m výška) z neho vytvorili dobrý úkryt. Veľká Pec je významná archeologická a paleontologická lokalita. Našli sa tu pozostatky ľudského osídlenia z obdobia paleolitu a doby bronzovej. Bohaté sú nálezy kostí mamuta, jaskynného medveďa, nosorožca, väčších párnokopytníkov ale aj hlodavcov. 

 

3. Jaskyňa Malá Pec

Pasienkový charakter okolia Malej Pece je už minulosťou a jej svahy boli husto osadené borovicami. Lokalita je výnimočná výskytom tzv. skalnej brány. Vznik skalnej brány je kombináciou pôsobenia rôznych reliéfotvorných činiteľov – najmä vetra, selektívneho rozpúšťania vápnitej hmoty v sedimentoch a času. 

 

4. Orlie skaly

Skalnatý až bralnatý hrebeň Orlích skál budujú kriedové vápence, v ich širšom okolí prevažujú triasové dolomity. Tieto typy hornín, v kombinácii so sklonom svahov, tvoria podklad pre dubové xerotermofilné lesy a skalné stepi. Významnými druhmi rastlín sú napríklad aj kavyľ vláskovitý (Stipa capillata), klinček včasný Lumnitzerov (Dianthus praecox subsp. Lumnitzeri) a rôzne druhy vstavačovitých rastlín, napr. hmyzovník Holubyho (Ophrys holubyana). Zo skalného hrebeňa Orlích skál je výhľad na Malé Karpaty, počas dobrej viditeľnosti až po Kamzík a Trnavskú pahorkatinu. 

 

5. „Barónka“

Nad Pustou Vsou na nachádza pomník baróna Alberta von Wattenwyl (*16.12.1896,+15.01.1917). Šľachtický rod Wattenwylovcov, pochádzajúci zo Švajčiarska, mal v lesoch nad Pustou Vsou letohrádok, kde sa barón pravdepodobne liečil z tuberkulózy, ktorej však nakoniec podľahol. Traduje sa, že jeho verný pes tak dlho smútil, až zahynul aj on. Pochovali ho v blízkosti barónovho hrobu. Letohrádok počas druhej svetovej vojny vypálili nemecké vojská. Kraj tak prišiel o zaujímavý kus histórie.

No results found.

Regióny
Rezort Piešťany
Ďalšie zaujímavosti
Kraj prírodných unikátov