Jarné Lesopotulky: Kuchynsko-orešanským krasom

Objavte zarezané travertínové terasy v Karpatoch.

Tento zážitok už skončil

Termín:
začiatok 04.05.2024 09:45
koniec 04.05.2024 14:00

Parkovisko na Pállfyho námestí, Majdánske, Horné Orešany (48.466614, 17.402615).

Výlet sa začína v sobotu 4. mája o 10.00 h na parkovisku na Pállfyho námestí, Majdánske, Horné Orešany (48.466614, 17.402615). Čas stretnutia je o 9.45 h. Okruh meria 10,5 km. Na jeho absolvovanie sú potrebné 4 hodiny.

Spoznajte zaujímavosti na turistickom okruhu Majdán. Sprievodcom na výlete, ktorý je zameraný na objavovanie neživej prírody, bude skúsený geológ.

Vstúpte s nami do krasovej krajiny. Turistický okruh nás zavedie z miestnej časti Majdán, Horné Orešany k lokalitám s výskytom kalcitu, penovcov či travertínových terás. Objavíme miesta plné povrchových krasových foriem – závrty, škrapy, vyvieračku či ponory. Dozvieme sa viac o procese formovania krajiny, o tom, ako vznikajú jaskyne, kde ich hľadať a ako prebieha jaskyniarsky prieskum. Okrem toho sa naučíme orientovať sa v prírode s kompasom a geologickou mapou.

Výlet sa začína v sobotu 4. mája o 10.00 h na parkovisku na Pállfyho námestí, Majdánske, Horné Orešany (48.466614, 17.402615). Čas stretnutia je o 9.45 h. Okruh meria 10,5 km. Na jeho absolvovanie sú potrebné 4 hodiny.

Vstupenky sú v predaji online: rezervacie.krajzazitkov.sk

Účastníci organizovaných prehliadok sú si vedomí, že turistika je aktívny šport a jeho vykonávanie je spojené s fyzickou námahou.

Organizované prehliadky sú aktivity, ktoré sú realizované v kolektíve ľudí, preto si vyžadujú primeranú fyzickú a psychickú dispozíciu, schopnosť prispôsobiť sa a byť súčinný. Osobám so zdravotnými a telesnými obmedzeniami sa neodporúča zúčastniť sa tejto organizovanej aktivity.

KORC Trnavský kraj má záujem, aby organizované prehliadky prebiehali v priateľskej atmosfére, účastníci mali pozitívny prístup k aktívnej turistike a rešpektovali výklad sprevádzajúceho.

Sprevádzajúci/organizátor má právo bez nároku na náhradu vylúčiť z organizovanej prehliadky osoby narúšajúce priebeh prehliadky, príp. iné osoby, a to v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami KOCR Trnavský kraj.

KOCR Trnavský kraj nenesie žiadnu zodpovednosť za ujmu na zdraví účastníkov prehliadky a iných škodách vzniknutých na trase prehliadok bez zavinenia KOCR Trnavský kraj.

 

1. Parkovisko Pállfyho námestie, Majdán 

2. Závrtová priepasť  

3. Vápenice  

4. Činnosť jaskyniarov  

5. Husí stok  

6. Priepasť Priehyba – činnosť jaskyniarov 

7. Travertínové terasy v potoku Parná 

8. Parkovisko, lokalita Majdán 

Cena: 12 eur

Základný lístok platí pre všetky vekové kategórie. Zážitkové turistiky sú vhodné pre deti od 8 rokov.

V prípade problémov s online nákupom lístkov vám radi pomôžeme prostredníctvom e-mailovej adresy petra.hencelova@krajzazitkov.sk alebo telefonicky +421 948 989 012.

Na tento nenáročný výlet nepotrebujete špeciálne vybavenie, zabaľte si hlavne dobrú náladu.

Tento zážitok je zaradený do kampane
Podobné zážitky
Jarné Lesopotulky: K prameňu Trnávky
Regióny
Región Trnava
Blízke lokality
Jaskyňa Driny
Ďalšie zaujímavosti
Kraj prírodných unikátov