Jarné Lesopotulky: K prameňu Trnávky

V miestach, kde pramení Trnávka, objavíte voľne žijúce riečne kôrovce.

Tento zážitok už skončil

Termín:
začiatok 20.04.2024 09:45
koniec 20.04.2024 13:45

Začiatok podujatia je na parkovisku pri rozhľadni Rozbehy (48.572220, 17.392762)

Čas stretnutia je o 9.45 h. Zoberieme vás k zrúcanine hradu Korlátka, kde spoznáte históriu tejto pamiatky a dozviete sa viac aj o jaskyni, ktorá sa nachádza v areáli hradu.

Geológ nám ukáže zaujímavosti na turistickom okruhu Rozbehy, ktoré by sme si inak nevšimli. Tento zážitkový výlet je zameraný neživú prírodu.

Prevedieme vás očarujúcimi kopanicami a nepoznanými lokalitami s výskytom penovcov a vyvieračiek. Najväčším zážitkom však bude hľadanie prameňa Trnávky. Geológ nám ukáže xerotermné lokality v krasovom území. Ak budeme mať šťastie, nájdeme aj ojedinelé gammarusy. 

Poznáte legendu o kočišovi s prepadnutými zvonmi? Aj tá bude súčasťou nášho výletu. V jeho závere si užijeme výhľad na Vojenský obvod Záhorie, Chvojnícku pahorkatinu a Malé Karpaty. 

Turistický okruh, na ktorý sa vydáme 20. apríla o 10.00 h, sa začína na parkovisku pri rozhľadni Rozbehy (48.572220, 17.392762). Čas stretnutia je o 9.45 h. Zoberieme vás k zrúcanine hradu Korlátka, kde spoznáte históriu tejto pamiatky a dozviete sa viac aj o jaskyni, ktorá sa nachádza v areáli hradu. 

Okruh meria 6,3 km, na jeho absolvovanie sú potrebné 3-4 hodiny. 

Vstupenky sú v predaji online: rezervacie.krajzazitkov.sk/

Cena: 12 eur
Základný lístok platí pre všetky vekové kategórie. Zážitkové turistiky sú vhodné pre deti od 8 rokov. 

Účastníci organizovaných prehliadok sú si vedomí, že turistika je aktívny šport a jeho vykonávanie je spojené s fyzickou námahou.

Organizované prehliadky sú aktivity, ktoré sú realizované v kolektíve ľudí, preto si vyžadujú primeranú fyzickú a psychickú dispozíciu, schopnosť prispôsobiť sa a byť súčinný. Osobám so zdravotnými a telesnými obmedzeniami sa neodporúča zúčastniť sa tejto organizovanej aktivity.

KORC Trnavský kraj má záujem, aby organizované prehliadky prebiehali v priateľskej atmosfére, účastníci mali pozitívny prístup k aktívnej turistike a rešpektovali výklad sprevádzajúceho.

Sprevádzajúci/organizátor má právo bez nároku na náhradu vylúčiť z organizovanej prehliadky osoby narúšajúce priebeh prehliadky, príp. iné osoby, a to v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami KOCR Trnavský kraj.

KOCR Trnavský kraj nenesie žiadnu zodpovednosť za ujmu na zdraví účastníkov prehliadky a iných škodách vzniknutých na trase prehliadok bez zavinenia KOCR Trnavský kraj.

 

 

 

 

Tento zážitok je zaradený do kampane
Podobné zážitky
Jarné Lesopotulky: K prameňu Trnávky
Jarné Lesopotulky: Kráľovstvo dolomitov I.
Jarné Lesopotulky: Kráľovstvo dolomitov II.
Jarné Lesopotulky: Majdánskym chotárom
Jarné Lesopotulky: Okruh pri Váhu
Jarné Lesopotulky: Raky v Malých Karpatoch
Jarné Lesopotulky: Rybník medzi dunami
Jarné Lesopotulky: Šaštínske duny
Jesenné Lesopotulky: Kuchynsko-orešanským krasom
Regióny
Región Trnava