Z Chtelnice na Dobrú Vodu

Nenáročná orkužná cyklotrasa
Mapa regiónu
Región Trnava
Ďalšie zaujímavosti
Kraj aktívneho oddychu
Blízke zážitky