Vodné dielo Gabčíkovo

Vzdúvadlá a elektráreň na Dunaji

Primárnym poslaním gigantickej stavby je zabrániť povodniam, regulovať vodný tok, skrotiť prastarý živel a „rozkázať“ Dunaju. Elektráreň vyrába 8 – 10 percent elektrickej energie vyrobenej na Slovensku. Pozrite si na vlastné oči obrovské vráta plavebných komôr, pred ktorými čakajú lode, aby sa mohli plaviť ďalej. Počas návštevy vodného diela je možné požiadať o sprievodcovské služby. Po predbežnej dohode sa dajú pozrieť aj turbíny a získať tak detailnejšie informácie o fungovaní vodného diela.

Mapa regiónu
Žitný ostrov – Csallóköz
Ďalšie zaujímavosti
Kraj architektonických skvostov
Kraj vody a liečivých prameňov
Blízke zážitky
Cyklobusom od vody k vode (2022): Dunajská Streda – Šamorín