Záhorské múzeum Skalica

Sídlom múzea je neorenesančný Mittákovský dom.