Knižnica Juraja Fándlyho

Ozdoba pešej zóny v Trnave.