Lesopotulky: Kuchynsko-orešanským krasom

Objavte zarezané travertínové terasy v Karpatoch.

Lesopotulky

Séria zážitkových výletov venovaných živej i neživej prírode.

Park v Smoleniciach

Smolenice Park FOTO KOCR Trnava

Romantický zámok obklopuje anglický park, ktorý voľne prechádza do hustého lesa.