Lesopotulky: Naprieč Smolenickým krasom

Objavte občasný vodopád Padlá voda a naučte sa orientovať v prírode.

Lesopotulky

Séria zážitkových výletov venovaných živej i neživej prírode.