Nádvorie

Zrekonštruované Trnavské nádvorie s bohatým komunitným životom.

Nádvorie

Trnava Nádvorie FOTO KOCR Trnava

Zrekonštruované Trnavské nádvorie s bohatým komunitným životom.