Múzeum v Kopčanoch

Cisársky žrebčín, ktorý slúži ako múzeum.

Hrad Dobrá Voda

Zrúcanina z 13. storočia v severovýchodnej časti Malých Karpát.